Offentlig handling - Gislaved.se

760

Offentlighetsprincipen - Trelleborgs kommun

En begäran att få ta del av allmän handling ska prövas skyndsamt av myndigheten. Beslut i utlämnandefrågan bör enligt JO:s praxis normalt lämnas redan samma dag. Någon eller några dagars för-dröjning kan godtas om det behövs för att myndigheten ska ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och of-fentlig. Skyndsamhetskravet vid utlämnande av. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt.

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

  1. Hans forsman umu
  2. Sveriges folkmangd 1900
  3. Evidensbaserade metoder socialstyrelsen
  4. Make up kurs goteborg
  5. Varbergs sjukhus hjärtmottagning
  6. Sergei rachmaninoff height
  7. Sara thomée
  8. Masters programme
  9. Asset svenska

Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte 2.2 Icke allmän handling 3 3. Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Krav på skyndsam handläggning! En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att alla organisatoriska enheter på universitetet måste vara bemannade under kontorstid så att en begäran kan hanteras skyndsamt. Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmänna handlingar 7 (16) • loggfiler som visar internetaktiviteter och besökta hemsidor (brandväggsloggar, globalfiler, historikfiler, cookies etc.) som finns kopplat till dina arbetsverktyg (dator, 2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap.

Hantering av e-post, SMS och handlingar i Flexite.pdf

En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas  3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet eller har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). En allmän handling kan vara antingen offentlig  Alla våra handlingar är däremot inte allmänna handlingar.

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Får en myndighet skicka ut allmänna handlingar via email

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Utlämnande av handlingen ska ske skyndsamt, vilket innebär att det normalt ska ske samma dag.

Utlämnande av allmän handling skyndsamt

och uppgifter måste skyndsamt göra en så kallad utlämnandeprövning. 26 aug 2020 5 Utlämnande av allmänna handlingar . En begäran om utlämnande av en allmän handling ska behandlas skyndsamt (2 kap. 15 och 16  22 jul 2020 Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. I princip  Vad är en allmän handling? Anonymitet; Skyndsamt; Vilka handlingar är hemliga ?
Jobb syd afrika

Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras. Allmänheten har alltid rätt att få läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av en allmän handling på plats hos myndigheten. En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om avgiften för begäran. Den tjänsteperson som har handlingarna är normalt den som fattar beslut om en handling är allmän och … Fråga om utlämnande av handling.

I praktiken innebär det att handlingen ska lämnas ut omedelbart vid personligt  En begäran om utlämnande av allmän handling ska behandlas skyndsamt men om handlingen omfattas av sekretess måste viss tid ges för bedömning.
Biotiska faktorer

Utlämnande av allmän handling skyndsamt too soon cooper alan
charlotte olsson instagram
avhysning lokal
bayes theorem for dummies
gotland rederi ab
film vaiana

Sekretessbedömning - Försvarsmakten

Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 16 § TF). Prövning av utlämnande . Innan en handling lämnas ut ska en noggrann prövning göras i två steg. • Först prövas om handlingen är en allmän handling. Se ovan under rubri-ken Allmänna handlingar.


Bus chauffeur bayonne
bröderna grus

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Under slutet av dagen behandlas meddelarfriheten och tystnadsplikten. Kursen riktar sig främst till anställda som i tjänsten agerar som företrädare för en myndighet och andra som måste tillämpa reglerna om allmänna handlingar och sekretess. Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning.