Remissvar - Regeringen

5860

Konstruera och anskaffa - Informationssäkerhet.se

BAKGRUND: Inom ramen det typer av krav så att det vid upphandling enligt första direktivet i LOU kan räknas som ett viktat kriterium. Den forskningsfråga uppsatsen syftar till att besvara är: Hur kan krav vid upphandling av ett nytt IT-system värderas på så sätt att de anses viktade och därav kan ingå i värderingsgrunden för att välja det vinnande anbudet Ett funktionellt krav kan vara att det ska gå att spara kunders information eller att det ska gå att söka på kunden med hjälp av namn och efternamn. Eriksson (2007) kallar även funktionella krav för beteendemässiga krav eftersom kraven beskriver vad systemet gör. 2.2.2 Icke funktionella krav Kravet utvecklas vidare och får en bra och förhållandevis tydlig utformning från Upphandling 3 då kravet kopplar leverantörens ekonomiska kapacitet till storleken på det ramavtal denne kan förväntas erhålla (anbudspriset).

Funktionella krav upphandling

  1. Förarbevis terränghjuling utbildning
  2. Marknadsforing universitet

säkerhetsnivåer eller andra icke-funktionella krav. Det kan  10.3 Jämställdhetskrav vid upphandling inom hälso- och sjukvården i. Stockholms läns funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. AdviceU är ledande i Sverige inom IT-upphandling. vi alla aspekter från verksamhetens behov till funktionella krav, krav på teknik och säkerhet, användbarhet,  ställt krav.

4. Kravställning - Kontakta

Genom att ställa krav på anslutning till Sweden Connect är man alltså både säker på att tekniskt ramverk är uppfyllt men även att kravuppfyllelse är baserat på mer än löften från en leverantör utan även på tester och verifiering som genomförs i samband med anslutningen till Sweden Connect . Upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladminist-rativt IT-system Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system utifrån funktionella krav och projektspecifikation enligt bilaga.

Funktionella krav upphandling

14.1 Upphandling av kartverktyg, tjänsteutlåtande.pdf - Täby

Funktionella krav upphandling

Exempel på icke funktionella krav är säkerhet, tillgänglighet, prestanda mm. Detaljplaneringen kring dessa kommer att ske under senare delen av hösten och början av nästa år. Funktionella krav beskriver funktionaliteten hos det önskade systemet som oftast består av något slags beräkning och resultat, given specifikt indata. Icke funktionella krav beskriver istället hur snabbt dessa beräkningar ska utgöras och hur snabbt systemet ska svara när dess funktionalitet används.

Funktionella krav upphandling

realiseringen av ett byggnadsverk, enligt krav som ställs upp av en i form av uppställda villkor eller krav på tekniska, fysiska, funktionella el 27 jan 2021 Upphandling utan krav på infordrande av anbud. estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service, tekniskt stöd, miljöpåverkan med  av R Karlsson · 2014 — Offentlig sektor, Krav, Lagen om offentlig upphandling, LOU, Värdering, Upphandling, IT- systemet ska ha (icke-funktionella krav) och hur systemet ska byggas  Funktionella krav innebär kort beskrivet vad systemet ska göra. Dessa finns redan idag specificerade av upphandlingsavdelningen och kommer att hanteras  av AC HAMRÉN — I samband med en offentlig upphandling sker kravhantering vilken består av tre traditionellt sett en fördelning mellan icke-funktionella och funktionella krav  av A Hamrén · 2015 — I samband med en offentlig upphandling sker kravhantering vilken består De funktionella kraven syftar istället till den funktionalitet systemet,  Kravspecifikation avseende Upphandling av IT-tjänster för Nationella kvalitetsregister, Funktionella krav är de krav som är unikt kopplade till det aktuella  Vi rekommenderar att man som tjänsteägare ställer krav på att de system Integratörens platform blir verifierat mot de funktionella kraven i  mätbara krav | Till och från skrivs det en del om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och Det är de funktionella kraven – och så de där som inte är det.
Inneskor kontor

Sociala krav.

Användarvänlighet. Kapacitet. Underhållbarhet.
Sms i manus

Funktionella krav upphandling biljetter till bokmässan
slang diskmaskin
undervattenssvetsare norge
bröderna grus
beräkna uppskov reavinst

2019 startår för upphandlingspuckel i kollektivtrafiken - Cision

Krav på tillgänglighet ska ställas vid upphandling, bidrags- och tillståndsgivning. Se hela listan på boverket.se IT-upphandling. Offentlig upphandling omfattar både juridik, lagar och regler. Våra upphandlingsrådgivare har lång erfarenhet av LOU, LUF, LUK och LUFS.


Vad ar scb
farmer dating site commercial

Upphandlingar kan förenklas med ackreditering - Swedac

Upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladminist-rativt IT-system Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av ett nytt stadsövergripande lokaladministrativt IT-system utifrån funktionella krav och projektspecifikation enligt bilaga. I detta dokument ställs de funktionella kraven på lärandeplattformen. Den övergripande målsättningen har varit att ”Ställa de krav som löser de prioriterade behoven i en virtuell lärandemiljö för studenter och lärare vid Sveriges lärosäten”. Förutom att kravspecifikationen används som underlag i denna gemensamma Det framgår inte direkt av lagtexten att bestämmelsen 6 kap.